สถาบัน Westminster ให้บริการทดลองสอบ IELTS แบบ Computer ทั้งแบบออนไลน์และในห้องสอบที่ใช้ในการสอบจริง

เพียง 2,400 บาท

* หมายเหตุ หลังจากลงทะเบียนแล้ว กรุณารอการตอบกลับเพื่อยืนยันที่นั่งจากเจ้าหน้าที่

เลือก Mock IELTS ที่ Westminster Chiangmai

 1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสามารถช่วยให้ผู้สอบประเมินตนเองก่อนลงสอบจริง
 2. สามารถช่วยสร้างความคุ้นเคยกับสนามสอบ ลดความประหม่าในวันสอบจริง
 3. ช่วยให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ในการสอบและสามารถนำไปแก้ไขพัฒนาก่อนลงสอบจริง เพื่อช่วยวางแผนเพิ่มคะแนนก่อนสอบจริง
 4. ช่วยให้ทราบแนวทางการสอบจริง เพื่อช่วยการวางแผนเรื่องในเวลาในวันสอบจริง
 5. รับ Feedback ทั้งพาร์ท Writing/ Speaking จากอาจารย์ผู้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS มากกว่า 15 ปี
 6. ได้พูดคุยปรึกษากับอาจารย์ เพื่อวางแผนและหาแนวทางการเพิ่มคะแนนสอบ IELTS

เรียน IELTS กับ Westminster การันตีคะแนน 100%

คำถามที่พบบ่อย

IELTS ย่อมาจาก the International English Language Testing System คือการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เป็นการประเมินผล 4 ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) การฟัง (Listening) และการพูด (Speaking) ผลสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก รวมถึงมหาวิทยาลัย นายจ้าง หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และองค์กรวิชาชีพ

ข้อสอบส่วนการฟัง อ่าน และเขียน จะใช้เวลา 2 ชั่วโมง 40 นาที และจะไม่มีการพักเบรคระหว่างแต่ละส่วนการสอบ ลำดับของการทำข้อสอบอาจแตกต่างกันไป และข้อสอบส่วนการพูดอาจมีการจัดสอบในวันเดียวกัน

การสอบ IELTS มี 3 แบบ

IELTS Academic เป็นการสอบวัดระดับเพื่อการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทและเอก ในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

IELTS General Training เป็นการสอบที่เน้นภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อเข้าเรียนในระดับต่ำกว่าปริญญา โยกย้ายถิ่นฐาน หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

IELTS UKVI เป็นข้อสอบเฉพาะสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือใช้เพื่อสำหรับนักเรียนที่ต้องการ Student-Visa (Tier 4)

เลือกสอบ IELTS แบบที่ต้องการและสมัครสอบได้ทางออนไลน์

สามารถสมัครสอบ IELTS กับ Westminster Chiang Mai ได้ทั้ง IELTS Academic และ IELTS General Training รวมถึงแบบ UKVI

 • IELTS Academic และ  IELTS General Training ค่าสมัครสอบ 7,350 บาท
 • UKVI IELTS ค่าสมัครสอบ 7,990 บาท

สถานที่สอบ IELTS แบบ Computer คือ สถาบัน Westminster Chiang Mai 

ที่อยู่ 181 ซอย 1 กาแล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 052-010073

 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้: ขวดน้ำดื่มแบบใส

 • ผลสอบ IELTS แบบกระดาษ ใช้เวลา 13 วันหลังจากวันสอบ
 • ผลสอบ IELTS แบบ Computer ใช้เวลา 3-5 วันหลังจากวันสอบ
 • ผลสอบ IELTS แบบออนไลน์ใน Test Taker Portal ใช้เวลา 13 หลังจากวันสอบ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ซึ่งผลสอบ IELTS จะยังคงสามารถดูทางออนไลน์ได้เป็นเวลา 28 วัน แต่จะไม่สามารถนำไปใช้สำหรับการยืนยันความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการได้

 • Band 1 : Non-User ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • Band 2 : Intermittent User สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์เฉพาะเจาะจง
 • Band 3 : Extremely Limited User สามารถใช้ภาษาอังกฤษในบางสถานการณ์เบื้องต้น
 • Band 4 : Limited User สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ประจำวันได้
 • Band 5 : Modest User สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ประจำวัน และสามารถเข้าใจบางเนื้อหาทางวิชาการ
 • Band 6 : Competent User สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป และเข้าใจเนื้อหาทางวิชาการได้
 • Band 7 : Good User สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในสถานการณ์ทั่วไปและเข้าใจเนื้อหาทางวิชาการอย่างลึกซึ้ง
 • Band 8 : Very Good User สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในทุกสถานการณ์ และเข้าใจเนื้อหาทางวิชาการอย่างลึกซึ้ง
 • Band 9 : Expert User สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับมืออาชีพ และเข้าใจเนื้อหาทางวิชาการอย่างลึกซึ้งและชัดเจน
ติดต่อเรา