เตรียมสอบ IELTS สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน

การสอบ IELTS สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลย แนะนำให้แบ่งเวลาทำแบบฝึกหัด IELTS ทุกทักษะ IELTS เป็นวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ไปยื่นเรียนต่อหรือทำงานต่างประเทศ

Admin

14 กันยายน 2023
ติดต่อเรา