TOEFL และ IELTS คือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้สอบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง (Listening), พูด (Speaking), อ่าน (Reading) และเขียน (Writing) โดยผลสอบเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเหมือนกัน แล้วมันต่างกันยังไง เราควรสอบอันไหน พี่ๆ Westminster เชียงใหม่มีคำตอบ!

toefl

TOEFL คืออะไร

TOEFL หรือ Test of English as a Foreign language คือข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก แต่จะนิยมใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยหรือสมัครเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกา (USA) เป็นหลัก โดยการสอบที่นิยมในปัจจุบันจะมีแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น

TOEFL มีกี่แบบ

  1. TOEFL iBT (TOEFL Internet-based Test) – เป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 4 ทักษะ มีคะแนนตั้งแต่ 0-120 คะแนน แบ่งเป็นทักษะละ 30 คะแนน การสอบ TOEFL แบบนี้จะเป็นที่นิยมที่สุด เนื่องจากผลคะแนนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยด้วย
  2. TOEFL ITP (Institutional Testing Program) – เป็นข้อสอบแบบกระดาษที่ทางสถาบันหรือองค์กรซื้อมาจาก ETS เพื่อจัดสอบเอง จะเป็นการสอบเพียง 3 ทักษะ อ่าน ฟัง และแกรมม่า โดยผลคะแนนจะใช้ได้กับองค์กรหรือสถาบันที่จัดสอบเท่านั้น จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยม
  3. TOEFL JUNIOR – สอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 10-17 ปี

ลักษณะข้อสอบ TOEFL

TOEFL – Listening part เป็นการฟังและตอบคำถาม โดยตัวข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Lecture (บรรยายละ 6 ข้อ) และ Conversation (บทสนทนาละ 5 ข้อ)

TOEFL – Speaking part เป็นการพูดแล้วบันทึกเสียงลงในคอมพิวเตอร์ จะแบ่งเป็น 2 Task

  • Task 1: Independent Task ผู้เข้าสอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่โจทย์ถาม
  • Task 2: Integrated Task มี 3 ข้อ ฟังประกาศแล้วตอบคำถาม, ฟังบรรยายแล้วตอบในสิ่งที่โจทย์ถาม และฟังบรรยายแล้วสรุป

TOEFL – Reading part เป็นการอ่านบทความ 3-4 บทความแล้วตอบคำถาม

TOEFL – Writing part จะแบ่งเป็น 2 Task เช่นกัน

  • Integrated Task มี 1 ข้อ เป็น ฟังการบรรยาย (Lecture) แล้วเขียนตอบในสิ่งที่ได้ฟัง
  • Independent Task มี 1 ข้อ ข้อสอบจะมีหัวข้อมาให้เขียนบรรยาย 

IELTS คืออะไร

IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเช่นเดียวกับ TOEFL แต่จะนิยมยื่นสมัครมหาวิทยาลัยหรือเข้าทำงานในสหราชอณาจักร (UK)  สำหรับการสอบ IELTS จะมีทั้งการสอบแบบคอมพิวเตอร์และแบบกระดาษ สามารถเลือกสอบตามความถนัดของผู้เข้าสอบได้เลย

IELTS มีกี่แบบ

  1. IELTS Academic – เป็นการสอบเพื่อนำไปยื่นเรียนต่อระดับปริญญาตรี/โท/เอก ทั้งในไทยและต่างประเทศ
  2. IELTS General Training – เป็นการสอบเพื่อสมัครเข้าทำงานหรืออบรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก
  3. IELTS UKVI – จะแบ่งเป็น Academic และ General Training เช่นกัน หากใครต้องการนำผล IELTS ไปยื่นเรียนต่อ ทำงาน ในสหราชอณาจักร (UK) แนะนำให้สอบแบบ UKVI เนื่องจากผลสอบนี้สามารถใช้ยื่นกับทาง UK โดยเฉพาะ ระหว่างการทำข้อสอบจะมีกล้องจับภาพเราตลอด แต่ตัวข้อสอบนั้นจะไม่ต่างกับการสอบ IELTS แบบปกติ

ลักษณะข้อสอบ IELTS

IELTS Listening part – เป็นการฟังและตอบคำถามหรือเติมคำในช่องว่าง ใช้เวลาในการทำพาร์ทนี้ 30 นาที

IELTS Speaking part – จะแบ่งเป็น 3 ช่วง พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปหรือชีวิตประจำวัน/อธิบายหรือพูดคนเดียว โดยจะมีใบคำถามให้เรา/พูดโต้ตอบกับผู้ถามหรือเป็นการแสดงความคิดเห็น ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

IELTS Reading part – ตัวข้อสอบจะมีทั้งแบบบทความหลากหลายรูปเรื่องกันไป จะมี 3 บทความ คำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ และให้เวลาทั้งหมด 60 นาที
 
IELTS Writing part –  ส่วนแรกจะมีทั้งรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง แผนภาพ ให้เราเขียนเปรียบเทียบข้อมูลที่โจทย์ให้มา และส่วนที่ 2 จะให้เราเขียนอธิบาย แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ใน มีเวลาทั้งหมด 60 นาที

หากน้องๆคนไหนสนใจที่จะสอบ IELTS สามารถสมัครสอบได้ตรงนี้เลย! หรืออยากจะทดลองสอบก่อนสอบจริงเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางสถาบันก็มีบริการ Full Mock Test เช่นกันค่ะ

สถาบัน  Westminster เชียงใหม่มีคอร์สเรียน IELTS ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึง Advance แม้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ เรียนที่นี่ สอบที่นี่ได้เลย เพราะเราเป็นศูนย์สอบแบบคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการของ British Council

british council test centre chiang mai
ติดต่อเรา