นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) หรือที่เรียกกันว่า BA คือคนที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ ทั้งข้อมูลจริงและสมมุติฐาน แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปสู่ระบบหรือกระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไป น้องๆที่สนใจอยากเรียนต่อด้านนี้ไม่จำเป็นต้องจบด้านคอมพิวเตอร์ แต่ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ สถิติ คอมพิวเตอร์ และสาขานี้ยังเหมาะกับน้อง ๆ ที่จบสาย Marketing หรือทำงานสาย business เพื่อต่อยอดความรู้ในการเพิ่มกลยุทธ์การขายที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อเติบโตในสายงานนี้ได้อีกด้วย

วันนี้ทีมงาน WIN เชียงใหม่ ได้รวบรวมหลักสูตร Business Analytics จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษมาฝากน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อด้านนี้กัน เรามาทำความรู้จักไปพร้อม ๆ กันเลย

University of Bath

University of Southampton

University of Leeds

University of Leeds

Aston University

University of Kents

ติดต่อเรา