General English courses ของเราถูกออกแบบให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในเชิงวิชาการ พร้อมทั้งผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากคอร์สเรียนนี้ได้

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสอบ IELTS แต่ไม่มีพื้นฐานเลย สามารถเริ่มเรียนหลักสูตรนี้เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

Elementary

Elementary - 70 ชม

คอร์สเรียนที่จะช่วยปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษครบ 4 ทักษะ รวมทั้งเน้นพัฒนาการใช้ Grammar และ Vocabuaries ให้หลากหลาย

Pre-Intermediate

Pre-Intermediate - 70 ชม

คอร์สเน้นทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

Intermediate

Intermediate - 70 ชม

คอร์สเรียนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเชิงวิชาการและซับซ้อนขึ้น และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Upper-Intermediate

Upper-Intermediate - 70 ชม

คอร์สเรียนที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้อย่างเป็นธรรมชาติ และมีความใกล้เคียงกับ English Native Speaker

ติดต่อเรา